2007.03.27 : Circling Tokyo... Kinda... - encosion